Sundhedsordninger

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste råstof. Derfor skal du passe godt på dem - og lange sygemeldinger koster både virksomheden og samfundet dyrt. Det er derfor en god idé at tænke sundhed og trivsel ind i hverdagen.

PensionsGruppen kan tilbyde en sundhedsforsikring, der er et godt supplement til det offentlige sundhedsvæsen. En forsikring, der kan tilpasses netop din virksomhed og som tager hånd om dine medarbejdere, når behovet opstår. Vel at mærke uden helbredsoplysninger.

Med denne forsikring kan du og dine medarbejdere få hurtig og professionel hjælp til f.eks.
• forundersøgelser
• operationer
• genoptræning
• medicin
• hjælpemidler

Vi yder også hjælp til behandlinger hos f.eks.
• psykolog
• fysioterapeut
• kiropraktor
• zoneterapeut

Vi samarbejder med Skandia, der tilbyder Skandia Lifeline.

> Skandia Lifeline

Afkast top 3 - en måned